Velkommen til Søgne Trialklubb.

 Skal prøve å guide deg gjennom slik at du får det formelle på plass.

 

Trial er eneste form for motorsport hvor det ikke handler om å kjøre fort.

Trening og konkurranse foregår for det mestei skogen. Det lages løyper, såkalte seksjoner

for hver enkelt anledning, Når man kjører gjennom en seksjon, er det om å gjøre å

holde seg på sykkelen uten å velte, stoppe, kjøre utenfor seksjonens kantbånd eller ha

foten i bakken. Ved nevnte feil får kjøreren ”prikker”. Den kjøreren som til slutt har færrest

antall prikker i de respektive klassene vinner. Konsentrasjon, balanse og koordinasjon øves

opp i en sport som er kjent for det gode kameratskapet, -selv mellom konkurrenter